Skip links

KHAI GIẢNG

Dành cho những bạn không đi khai giảng trực tiếp

Khoá học

Các bạn làm được gì sau khi học ở NESA iCAD?
Xem một vài sản phẩm học viên.

Chơi Video
Chơi Video

Feedback K27

Khóa AZ K27 cảm nhận gì khi học ở NESA iCAD.
Các bạn có thể xem nhiều hơn trên Facebook Giảng viên và Fanpage Học viện Thiết Kế NESA iCAD

Nội dung khoá học

Khóa học Unreal Engine làm phim 3D

Khóa học Unreal Engine làm tương tác 3D

Chi tiết xem tại NESAgroups.com

Chơi Video
Chơi Video

Ngoài ra có Khoá Full A-Z

Nội dung khoá Full A-Z.
Học phí.

Giảng viên

Các giảng viên của Học Viện?
Giảng viên dạy bạn là ai?
Yêu cầu mối quan hệ của học viên với giảng viên?

Chơi Video
Chơi Video

Phương pháp giảng dạy............... tại NESA iCAD

Trung tâm khác đang giảng dạy như thế nào?

Ưu nhược điểm?

Ở NESA thì dạy như thế nào?

Học online 100% ở nhà theo lớp như nào?

Những câu hỏi của học viên

Thời gian hoàn thành khoá học?

Giới hạn thời gian học?

Chuẩn bị gì trước khi học?

Chơi Video
Chơi Video

Về học viên

Thời gian hoàn thành khoá học?

Giới hạn thời gian học?

Chuẩn bị gì trước khi học?

Nội quy

Lựa chọn môi trường học?
Nội quy trung tâm.
Nội quy lớp.
Cam kết của học viên.

Chơi Video
Chơi Video

Cách thức quản lý lớp

Cách tương tác trên Facebook.
Cách nộp bài tập.
Quỹ lớp và thưởng phạt

Lựa chọn lớp trưởng

Lớp trưởng nhận được gì?
Quản lý quỹ lớp.
Tạo nhóm lớp và quản lý lớp.

Chơi Video
Chơi Video

Kết thúc buổi khai giảng

Lời kết.
Chụp ảnh lưu niệm.
Chào cả lớp và ra về.

phone