Open Close

Cầm Hải Phương

LECTURERS

CHUYÊN MÔN

KỸ SƯ KẾT CẤU (MTA)
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
THIẾT KẾ NỘI THẤT

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

AUTOCAD CƠ BẢN - NÂNG CAO
AUTOCAD TRIỂN KHAI NỘI THẤT
AUTOCAD TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC
SKETCHUP

Cầm Hải Phương

Cầm Hải Phương

LECTURERS

CHUYÊN MÔN

KỸ SƯ KẾT CẤU (MTA)
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
THIẾT KẾ NỘI THẤT

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

AUTOCAD CƠ BẢN - NÂNG CAO
AUTOCAD TRIỂN KHAI NỘI THẤT
AUTOCAD TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC
SKETCHUP

0

phone
Chat hỗ trợ
close