Open Close

Đàm Văn Tài

LECTURER

CHUYÊN MÔN

ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
MICROSOFT PROJECT VIET NAM

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

MICROSOFT PROJECT

Đàm Văn Tài

Đàm Văn Tài

LECTURER

CHUYÊN MÔN

ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
MICROSOFT PROJECT VIET NAM

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

MICROSOFT PROJECT

0

phone
Chat hỗ trợ
close