Open Close

Khổng Đức Dũng

FOUNDER - CEO

CHUYÊN MÔN

ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
THIẾT KẾ NỘI THẤT
LẬP TRÌNH WEB - ỨNG DỤNG - PLUGIN

CÔNG VIỆC CHÍNH

MANAGER - CEO NESA Groups
GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

MODELING 3DS MAX
RENDERING VRAY - CORONA
PHOTOSHOP - LIGHTROOM
THIẾT KẾ NỘI THẤT

Khổng Đức Dũng

Khổng Đức Dũng

FOUNDER - CEO

CHUYÊN MÔN

ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
THIẾT KẾ NỘI THẤT
LẬP TRÌNH WEB - ỨNG DỤNG - PLUGIN

CÔNG VIỆC CHÍNH

MANAGER - CEO NESA Groups
GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

MODELING 3DS MAX
RENDERING VRAY - CORONA
PHOTOSHOP - LIGHTROOM
THIẾT KẾ NỘI THẤT

0

phone
Chat hỗ trợ
close