Open Close

Nguyễn Sơn Tùng

LECTURER

CHUYÊN MÔN

KỸ SỬ KẾT CẤU (HAU)
THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (HAU)
CỬ NHÂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
LẬP TRÌNH - ỨNG DỤNG - PLUGIN

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

AUTOCAD CƠ BẢN - NÂNG CAO
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KỸ THUẬT
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU
LẬP TRÌNH AUTOCAD

Bình Luận

Nguyễn Sơn Tùng

Nguyễn Sơn Tùng

LECTURER

CHUYÊN MÔN

KỸ SỬ KẾT CẤU (HAU)
THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (HAU)
CỬ NHÂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
LẬP TRÌNH - ỨNG DỤNG - PLUGIN

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

AUTOCAD CƠ BẢN - NÂNG CAO
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KỸ THUẬT
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU
LẬP TRÌNH AUTOCAD

Bình Luận

TƯ VẤN ONLINE

Chat hỗ trợ