Open Close

Nguyễn Sơn Tùng

FOUNDER - LECTURER

CHUYÊN MÔN

KỸ SỬ KẾT CẤU (HAU)
THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (HAU)
CỬ NHÂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
LẬP TRÌNH - ỨNG DỤNG - PLUGIN

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

AUTOCAD CƠ BẢN - NÂNG CAO
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KỸ THUẬT
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU
LẬP TRÌNH AUTOCAD

Nguyễn Sơn Tùng

Nguyễn Sơn Tùng

FOUNDER - LECTURER

CHUYÊN MÔN

KỸ SỬ KẾT CẤU (HAU)
THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (HAU)
CỬ NHÂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
LẬP TRÌNH - ỨNG DỤNG - PLUGIN

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

AUTOCAD CƠ BẢN - NÂNG CAO
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KỸ THUẬT
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU
LẬP TRÌNH AUTOCAD

0

phone
Chat hỗ trợ
close