Open Close

Nguyễn Văn Hiệp

DESIGNER

CHUYÊN MÔN

KỸ SƯ KẾT CẤU
KỸ SƯ BIM
CHUYÊN VIÊN REVIT

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

REVIT ACHITECTURE
REVIT STRUCTURE
REVIT CONSTRUCTION
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU
TRIỂN KHAI BẢN VẼ THI CÔNG

Bình Luận

Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Hiệp

DESIGNER

CHUYÊN MÔN

KỸ SƯ KẾT CẤU
KỸ SƯ BIM
CHUYÊN VIÊN REVIT

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA iCAD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

REVIT ACHITECTURE
REVIT STRUCTURE
REVIT CONSTRUCTION
TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU
TRIỂN KHAI BẢN VẼ THI CÔNG

Bình Luận

0

TƯ VẤN ONLINE

Chat hỗ trợ