Open Close

Nguyễn Việt Cường

DESIGNER

CHUYÊN MÔN

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
THIẾT KẾ NỘI THẤT

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA CGD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

MODELING 3DS MAX
RENDERING VRAY - CORONA
PHOTOSHOP - LIGHTROOM
LUMION - TWINMOTION

Bình Luận

Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Việt Cường

DESIGNER

CHUYÊN MÔN

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
THIẾT KẾ NỘI THẤT

CÔNG VIỆC CHÍNH

GIẢNG DẠY TẠI NESA CGD

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

MODELING 3DS MAX
RENDERING VRAY - CORONA
PHOTOSHOP - LIGHTROOM
LUMION - TWINMOTION

Bình Luận

TƯ VẤN ONLINE

Chat hỗ trợ