Skip links

Dưới đây là những Feedback công khai trên tường facebook của các học viên, giảng viên. Tiền thân Học viện NESA iCAD là NESA CGD Central. Các bạn có thể xem hàng trăm Feedback khác ở trên Fanpage nhé.

phone