Trụ sở chính

Bắt đầu làm việc từ 8:00 sáng đến 22:00 tối.

107 Đại An, Hà Đông, HN

hotline

Bắt đầu làm việc từ 8:00 sáng đến 22:00 tối.

094 94 116 94

email

Bắt đầu làm việc từ 8:00 sáng đến 22:00 tối.

nesagroups@gmail.com

NESA Design

Văn phòng thiết kế kiến trúc, nội thất.

 • Số 107 Đại An, Hà Đông, Hà Nội.
 • 094 94 116 94
 • Google Map

NESA iCAD - Cơ sở Kiến Trúc

Đào tạo thiết kế đồ hoạ kiến trúc - nội thất - quy hoạch.

 • Số 23 Đại An, Hà Đông, Hà Nội.
 • 094 94 116 94
 • Google Map
 • Số 107 Đại An, Hà Đông, Hà Nội.
 • 094 94 116 94
 • Google Map

NESA iCAD - Cở sở MTCN

Đào tạo thiết kế đồ hoạ kiến trúc - nội thất - quy hoạch.

 • Nhà số 2 cổng trường ĐH MTCN
 • 093 94 116 94
 • Google Map

NESA Studio

Diễn hoạ đồ hoạ 3D bất động sản, quy hoạch, kiến trúc, nội thất

 • Số 107 Đại An, Hà Đông, Hà Nội.
 • 094 94 116 94
 • Google Map

NESA iCAD - Cơ sở Xây dựng

Đào tạo thiết kế đồ hoạ kiến trúc - nội thất - quy hoạch.

 • Số 125D Minh Khai, HBT, Hà Nội.
 • 094 94 116 94
 • Google Map

NESA Computer

Tư vấn máy tính đồ hoạ chuyên nghiệp.

 • Số 23 Đại An, Hà Đông, Hà Nội.
 • 094 94 916 94
 • Google Map
 • Số 107 Đại An, Hà Đông, Hà Nội.
 • 094 94 916 94
 • Google Map
phone
phone