TRANG CHỦ NESA Groups

NESA Groups

KHÁC BIỆT & DẪN ĐẦU

Hệ sinh thái NESA GROUPS

Giáo dục đào tạo: Sinh viên, học viên được học tập với chất lượng và cam kết tốt nhất. Các giảng viên đều là các chủ trì, giám đốc thiết kế, giám đốc dự án của các công ty thuộc NESA Groups. Ngoài kinh nghiệm thực tế, dạy theo chuẩn thực tế, các giảng viên đều có đầy đủ năng lực, chứng chỉ sư phạm đạt chuẩn.

NESA Education còn là đơn vị chính quy được hoạt động, cấp phép đào tạo của Sở Kế Hoạch Đầu Tư và Sở Lao Động TB&XH.

  • NESA iCAD ( Institute of Creative Arts and Design – Viện Nghệ Thuật Sáng Tạo và Thiết Kế)
  • NESA iTECH ( Institute of Technology – Viện Công Nghệ)

Các sản phẩm dịch vụ khác: NESA Center, NESA Computer, NESA Alpha, NESA Hr… đều đem lại giá trị thật cho các đối tác doanh nghiệp. Phục vụ cho các doanh nghiệp, văn phòng thiết kế kiến trúc, nội thất, xây dựng trên khắp cả nước.

NESA Grousp
phone
phone