Skip links

SẢN PHẨM TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA DIỄN HỌA CỦA HỌC VIÊN

CHƯA QUA XỬ LÝ HẬU KỲ BẰNG PHOTOSHOP HAY BẤT KỲ PHẦN MỀM CHỈNH SỬA NÀO KHÁC!

➤ Các sản phẩm tốt nghiệp các bạn sắp xem dưới đây đều là các sản phẩm của các bạn học viên tự tay hoàn thiện 100%, không có sự can thiệp nào của giảng viên.

➤ Đặc biệt, các sản phẩm render này chưa từng qua xử lý hậu kỳ bằng Photoshop hay bất kỳ phần mềm nào khác. Có thể thấy sức mạnh của Vray/Corona Render tuyệt vời như thế nào nếu bạn biết tận dụng triệt để các tính năng của chúng.

➤ Nếu bạn còn chưa làm được, hãy đến với NESA, chúng tôi sẽ giúp bạn tự tay tạo nên bản thiết kế chân thực, đẹp mắt không cần thông qua chỉnh sửa PTS hay các quy trình hậu kỳ phức tạp.

phone