Skip links
Học Chaos Vantage

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC

Diễn hoạ ảnh đẹp như Corona - Render chỉ với hơn 10 giây​

Kỹ năng làm phim chuyên sâu - Xử lý hậu kỳ phim chuyên nghiệp​

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH CHI TIẾT​

GIÁO TRÌNH BÀI BẢN - TINH GỌN​

Bài 1: Hiểu toàn cảnh về Chaos Vantage.
Bài 2: Làm quen với giao diện phần mềm.
Bài 3: Cá nhân hoá và tối ưu các công cụ hay dùng.
Bài 4: Phương pháp tối ưu quy trình làm việc trong Chaos Vantage.
Bài 5: Hướng dẫn thực hành: Quy trình setting và tets ánh sáng.
Bài 6: Hướng dẫn thực hành: Render ảnh tĩnh.
Bài 7: Làm phim chất lượng cao với Chaos Vantage.
* Tư duy đúng khi diễn hoạ làm phim.
* Phương pháp setup bố cục khi làm phim.
* Setup chu trình Cam thông minh nhất.
* Xử lý màu sắc, ánh sáng trong diễn hoạ.
Bài 8: Quy trình hậu kỳ ảnh tĩnh sau khi render.
Bài 9: Quy trình hậu kỳ phim sau khi render.
* Hướng dẫn cài đặt Premiere.
* Làm quen với Premiere.
* Các công cụ hiệu chỉnh.
* Xử lý ánh sáng, effect trong từng cảnh phim.
Bài 10: Hoàn thiện nhạc nền và các hiệu ứng nâng cao khi làm phim.

phone