Skip links

Hoàn trả học phí

NESA Groups cam kết tuân thủ chính sách hoàn trả học phí minh bạch và công bằng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học viên.

Hoàn trả học phí

Giảng viên

Nếu các bạn cho rằng giảng viên không có chuyên môn, năng lực và trình độ sư phạm.

Nội quy

Nếu giảng viên bỏ buổi, bỏ tiết tự do, thời gian, giờ giấc không đúng như quy định đã thống nhất với lớp.

Điều 1: Các lý do hoàn trả học phí

1.1. Giảng viên, trợ giảng bỏ buổi, bỏ tiết dạy, đến lớp muộn vì việc riêng.
1.2. Kiến thức giảng viên không đủ trình độ giảng dạy.
1.3. Sau các buổi đánh giá chất lượng khoá học Bên B đánh giá chất lượng khoá học không đạt kết quả như cam kết.
1.4. Bên B mắc bệnh hiểm nghèo không đủ sức khoẻ để học tập trong tương lai, gặp tai nạn sự cố như thiên tai, hoả hoạn.

Điều 2: Không hoàn trả học phí

2.1. Trong các điều dưới đây, Bên A có quyền cho Bên B (Học viên) thôi học và không hoàn trả học phí, đồng thời Bên B nếu muốn dừng học sẽ không được hoàn trả học phí nếu vi phạm một trong những điều dưới đây:
– Gian dối trong học tập như lấy bài của bạn hoặc một phần bài của bạn, lấy bài thư viện, nói dối lý do đi học muộn, nghỉ học.
– Nghỉ học tự do hoặc với lý do không nằm trong các lý do được phép nghỉ học mà cả lớp đã thống nhất ở buổi khai giảng.
– Nghỉ học từ 3 buổi học trở lên với bất kỳ lý do gì.
– Đi học muộn từ 3 buổi trở lên.
– Không học bài từ 2 lần trở lên.
– Vi phạm nội quy lớp từ 3 lần trở lên.
2.2. Bên A không chịu trách nhiệm hoàn trả học phí với các lý do từ Bên B như sau:
– Xin nghỉ học giữa chừng với lý do đơn phương từ Bên B như: áp lực, bận đồ án, bận việc, không sắp xếp được thời gian, đi làm thêm, có kế hoạch cá nhân, công việc riêng, việc gia đình, in nghỉ học giữa chừng, chuyển sang công việc khác, không thích công việc này nữa, không muốn học nữa, thấy bản thân không phù hợp….vvv
– Không phù hợp với phương pháp đào tạo đã được thống nhất, tư vấn trước khi học.

Điều 3: Nghĩa vụ hoàn thành đóng học phí

3.1. Bên B phải có trách nhiệm hoàn thành học phí còn thiếu theo đúng quy định.
3.2. Đối với các khóa học Combo, sau 10 buổi học của một bộ môn mới. Học viên đánh giá chất lượng đào tạo của bên A. Trường hợp:
3.2.1. Nếu Bên A dạy tốt: Học viên phải hoàn thành học phí giai đoạn tiếp theo đúng quy định, muốn nhất sau 7 ngày từ ngày đánh giá chất lượng khoá học.
3.2.2. Nếu Bên A dạy không tốt: Học viên không cần đóng học phí tiếp mà sẽ được hoàn trả học phí là 110% học phí đã đóng ở giai đoạn trước đó đã học được đánh giá là không tốt.

Điều 4: Mức hoàn trả học phí

4.1. Hoàn trả lại 110% học phí đã đóng nếu Bên B chứng minh được theo điều 1.1; 1.2; 1.3
4.2. Bên B muốn hoàn trả học phí theo điều 1.4 thì mức hoàn trả học phí sẽ được tính dựa theo số học phí còn lại sau khi trừ đi số buổi học, khoá học đã học như sau:
– Đối với các khoá học đơn lẻ sẽ được tính theo học phí số buổi học đã học áp dụng theo học phí gốc tại thời điểm bên B yêu cầu dừng học không tính các ưu đãi hoặc giảm trừ học phí nếu có.
– Đối với các khoá học combo sẽ tính học phí theo từng khoá lẻ nằm trong gói học commbo đó. Học phí được tính đến khoá học đang học, không tính theo số buổi học.

Điều 5: Khoá Full VIP

Xem phụ lục 01 – CÁC ĐIỀU KHOẢN HOÀN TRẢ HỌC PHÍ trong hợp đồng đào tạo.

Điều 6: Thời gian hoàn trả học phí

6.1. Bên A phải hoàn trả học phí cho Bên B không quá 5 ngày làm việc kể từ thời điểm 2 bên đồng ý, thống nhất mức hoàn trả học phí.
6.2. Quá 5 ngày làm việc mà Bên A chưa hoàn trả số tiền học phí phải hoàn trả cho Bên B thì Bên B có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở Bên A.
6.3. Trường hợp Bên B đã nhắc nhở bên A nhưng sau quá 5 ngày làm việc tiếp theo Bên A chưa hoàn trả học phí phải trả thì Bên B có quyền giải quyết theo pháp luật và tính lãi suất 18%/năm trên số tiền học phí phải trả được tính lãi từ thời điểm của điều 6.1.

Feedback từ học viên

Cảm nhận thực tế về môi trường học tập kỷ luật và sáng tạo, nơi kiến thức và đam mê được nuôi dưỡng. Chất lượng giáo dục của NESA được khẳng định thông qua những chia sẻ từ những học viên đã tốt nghiệp thực tế.

Người giải quyết...

Quản lý của NESA sẽ giải quyết mọi vấn đề về học phí, nghỉ học giữa chừng, bảo lưu và bị đuổi học. Học viên không nhắn tin riêng với giảng viên về những vấn đề này.

Fanpage: Học Viện NESA iCAD
Hotline: 094 117 1694

phone