Skip links

Map Channel

Rất ít người ứng dụng và giải thích cho các bạn kỹ về chức năng này. Map channel giúp các bạn làm việc nhanh và hiệu quả hơn khi các bạn làm vật liệu.

Tutorial tôi hướng dẫn thường đi vào vấn đề là chức năng sử dụng để người học hiểu chứ không phải hướng dẫn như một con vẹt. Chỉ có như vậy thì người học mới thực sự làm việc hiệu quả khi hiểu chức năng.

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa.

Cảm ơn các bạn!

Bình luận

phone