Skip links

Chuyển đổi khung cảnh giữa Vray và Corona

Vray là một trong những Plugin Render mạnh mẽ nhất với đa phần người dùng, và đặc biệt lượng tài nguyên thư viện Vray chiếm đa số.

Chắc chắn trong thời gian tới. Corona sẽ có đầy đủ các chứ năng như trong Vray và có thể sẽ đọc được dữ liệu của vray mà không cần phải chuyển đổi.

Hiện tại khi các bạn sử dụng Corona bắt buộc phải chuyển đổi các thông tin từ Vray sang Corona để làm việc.

Tutorial này tôi hướng dẫn các bạn hai điều:

-Thứ nhất: Chuyển đổi thông tin dữ liệu từ Vray sang Corona.

-Thứ 2: Đó là ngược lại của điều bên trên.

Các bạn theo dõi Tutorial bên dưới nhé!

Bình luận

phone