Skip links

Thông số Corona LayeredMtl

Vray có cái gì thì Corona có cái đó. Nếu các bạn đã sử dụng thành thạo VrayBlend rồi thì bạn xem hướng dẫn này sẽ thấy rất đơn giản.

Chỉ cần biết nó là gì. Còn lại mọi thứ là giống hệt mà 🙂

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa nhé!

Cảm ơn các bạn!

Bình luận

phone