Skip links

Thông số Map Corona AO

Trong Vray thì chính là Maps Dirt đó bạn.

Hãy xem hướng dẫn bên dưới nhé!

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa nhé!

Cảm ơn các bạn!

Bình luận

phone