Skip links

Nguyễn Trà Giang

Em cảm ơn anh GV Phùng Mạnh Quân và anh Huy Khánh cũng như các anh chị tại học viện nhiều ạ đã hộ trợ em rất nhiệt tình trong quá trình học tập.

Bình luận

phone