Không hiện Maps Vật liệu – NESA Groups

Không hiện Maps Vật liệu

Nhiều lúc các bạn rối tung lên vì không hiểu lý do tại sao?

Vì đơn giản là nó có nhiều lý do quá mà. Nên sửa cái này còn cái kia. Đó là chức năng của 3ds max chứ không phải lỗi đâu nhé các bạn.

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa!

Cảm ơn các bạn!

Bài viết TƯƠNG TỰ

Thông số Corona LayeredMtl

Vray có cái gì thì Corona có cái đó. Nếu các bạn đã sử dụng thành thạo VrayBlend rồi thì bạn xem hướng dẫn này

Reset Setting F10 Vray

Mỗi ngày có rất nhiều người hỏi tôi về các vấn đề liên quan đến render. Một dự án các bạn làm việc gặp vấn

phone
phone