Skip links

Không hiện Maps Vật liệu

Nhiều lúc các bạn rối tung lên vì không hiểu lý do tại sao?

Vì đơn giản là nó có nhiều lý do quá mà. Nên sửa cái này còn cái kia. Đó là chức năng của 3ds max chứ không phải lỗi đâu nhé các bạn.

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa!

Cảm ơn các bạn!

Bình luận

phone