Tổng quan ứng dụng ELEMENT trong xử lý hậu kỳ – NESA Groups

Tổng quan ứng dụng ELEMENT trong xử lý hậu kỳ

Bạn đã ứng dụng được gì với Element trong render?

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa nhe!

Cảm ơn các bạn!

Bài viết TƯƠNG TỰ

Plugin DebrisMaker2 – 3Ds Max

Qúa nhanh để tạo ra những đối tượng phức tạp như đá, cỏi, cành cây khô, tường bong vữa….vvv  Plugin này được tích hợp vào

phone
phone