Vray OverrideMtl Khử nhuốm màu thông minh nhất 3Ds Max – NESA Groups

Vray OverrideMtl Khử nhuốm màu thông minh nhất 3Ds Max

Hãy thử xem cách của mình khác gì so với các bạn thường làm :).

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa nhé!

Cảm ơn các bạn!

Bài viết TƯƠNG TỰ

Plugin DebrisMaker2 – 3Ds Max

Qúa nhanh để tạo ra những đối tượng phức tạp như đá, cỏi, cành cây khô, tường bong vữa….vvv  Plugin này được tích hợp vào

phone
phone