Skip links

Xref 3Ds Max Làm việc nhóm hoặc với những dự án lớn

3Ds Max giúp các bạn làm việc được với những dự án lớn. Nếu các bạn đơn phương độc mã thì bạn còn chưa thấy hết nó mạnh mẽ đến cỡ nào.

Trong các sản phẩm của Autodesk, công cụ Xref hiện diện ở hầu hết các phần mềm.

Hãy xem video bên dưới để hiểu và ứng dụng nó trong công việc. Chắc chắn bạn sẽ có nhiều cách hay, ứng dụng ngay đặc biệt nếu máy bạn có cấu hình kém hoặc đang làm một dự án nào lớn.

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa!

Cảm ơn các bạn!

Bình luận

phone