Skip links

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh
KHOÁ HỌC DIỄN HOẠ – LÀM PHIM LUMION 3D
Làm chủ các công cụ và hiệu ứng trong Lumion. Hoàn thiện kiến thức và kỹ năng về Lumion và 2 phần mềm hậu kỳ liên quan, tự tay thực hiện được các sản phẩm chất lượng từ A-Z. https://nhamoi.net/ Được giới thiệu vào các công ty tuyển dụng lớn hoặc làm việc trực tiếp […]
Xem chi tiết
phone