KHOÁ HỌC D5 RENDER - DIỄN HOẠ 3D
HỌC D5 RENDER
HỌC D5 RENDER

KHOÁ HỌC d5 render
CƠ BẢN - NÂNG CAO - CHUYÊN SÂU

chuyên ngành kiến trúc - nội thất - quy hoạch

D5 Render là một phần mềm diễn hoạ mới. Render bằng GPU với tộc độ rất nhanh chóng.

Học viện NESA iCAD là đơn vị tiên phong trong đào tạo chương trình diễn hoạ với D5 render.

Nếu bạn đã sử dụng Vray, Corona để render rồi thì có thể học thêm D5 render để hỗ trợ bạn trong quá trình làm việc, giải quyết nhanh các dự án gấp. Yêu cầu khi muốn sử dụng phần mềm này thì cấu hình máy tính của bạn phải sử dụng GPU có 6Gb bộ nhớ trở lên.

phone
phone