Skip links

B-LOG GIẢNG VIÊN

B-LOG GIẢNG VIÊN
HỌC BAO NHIÊU LÀ ĐỦ
Trong cuốn sách Những Kẻ Xuất Chúng, Malcolm nói rằng những người có tài năng nhưng không có 10,000 giờ luyện tập thì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được tài năng đó. Tôi viết bài này vì tôi đã nặng trĩu ruột gan mỗi khi các bạn muốn học thật nhanh và thật […]
Xem chi tiết
phone