Map Channel – NESA Groups

Map Channel

Rất ít người ứng dụng và giải thích cho các bạn kỹ về chức năng này. Map channel giúp các bạn làm việc nhanh và hiệu quả hơn khi các bạn làm vật liệu.

Tutorial tôi hướng dẫn thường đi vào vấn đề là chức năng sử dụng để người học hiểu chứ không phải hướng dẫn như một con vẹt. Chỉ có như vậy thì người học mới thực sự làm việc hiệu quả khi hiểu chức năng.

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa.

Cảm ơn các bạn!

Bài viết TƯƠNG TỰ

Reset Setting F10 Vray

Mỗi ngày có rất nhiều người hỏi tôi về các vấn đề liên quan đến render. Một dự án các bạn làm việc gặp vấn

HỌC BAO NHIÊU LÀ ĐỦ

Trong cuốn sách Những Kẻ Xuất Chúng, Malcolm nói rằng những người có tài năng nhưng không có 10,000 giờ luyện tập thì chúng ta

phone
phone