Skip links

Vray bị lỗi crack mất bản quyền

Thi thoảng Microsoft sẽ cùng với chaos groups truy quét một lần. Nhưng bạn vẫn phải loại trừ cờ rắc với cả những phần mềm diệt virut khác nữa nhé!

Các bạn hãy theo dõi NESA iCAD để cập nhật nhiều thông tin kiến thức hơn nữa nhé!

Bình luận

phone