Sự khác nhau giữa Bump và Displacement – NESA Groups

Sự khác nhau giữa Bump và Displacement

Khi nào thì nên dùng bump?
Tutorial dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về hai kênh Bump và Displace,

Bài viết TƯƠNG TỰ

Map Channel

Rất ít người ứng dụng và giải thích cho các bạn kỹ về chức năng này. Map channel giúp các bạn làm việc nhanh và

phone
phone